YAMUNAJINA 41 PAD FREE DOWNLOAD

Bhanutnaya daya atihi karunamaya, inki kar aas ab sadahi jije, Chaturbhujdas kahe sohi piya paas rahe, joi ShriYamunaji ke ras ju bhije. Tihichinu kaaj taake sagre sare, jayeke milat Brag badhu samaje, Krishnadasni kahe taahi aab kaun dhar, jaake upar ShriYamunesi gaaje. Bhakt ki icha puran ShriYamune ju karta. ShriYamune shukhkarni Pranpati ke. Sabhi ko man mohat mohan, so Piya ko man hai ju harni. Bhagvadi ko bhagvad sang mili rahat hai, Jaake hiya basat pran pyaare. Jinhi sugam jaani baat manmeinju maani, bina pahichani kaiseju peye, Krishnadasni kahe ShriYamune naam naoka, bhakt bavsindhute yo hi tariye.

Uploader: Maugor
Date Added: 5 June 2012
File Size: 17.53 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 9223
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

ShriYamune tumsi ek ho jo tumhi. A Christmas gift is a gift given in celebration of Christmas. ShirYamunajiko naame tehi ju lehey, jaaki lagan laagi Nandlalso, sarvasav deke nikat rahe he.

Dhet pati panth Priya kanth sanmukh karath, atul karunamayi Nath ang ardhini. yamuanjina

Tihare payete sakal nidhi paavhi, charan kamal chit bramar bram hi, Krishnadasni kahe kaun yeh tap kiyo, tihare ding rahat hain lata dhrumhi. Tum jo pathavat tahan aab dhaavat sada, tihare rasrang mein rahat bhine, Das Paramanand paye aab brujchand, param udhar ShriYamune ju daan dine. Pranpati viharat Shri Yamuna kule lubdh makarand ke bhramar jiyo bas baye, dekhi yamunajina 41 pad uday mano kamal yamunajija.

  SHALIEK THE PAST FREE DOWNLOAD

Kahat shrutisaar nirdhar karike, in bina kaun aisi kare he sakhi, harat dukh dundh sukhkand barkhe. Taate ShriYamune Yamune ju gaavo.

Shri Yamunaji Na 41 Pad Song – Download Ashtakshar Mantra Song Online Only on JioSaavn

Chitmein ShriYamuna nishdhin jo rakho bhakt ke vash kripa karat hain sarvada, aiso Yqmunajina ko hainju saakho. Jine bulijaat piye tine sudi kardhet, kahalo kahiye inke ju hit ke. Sharan pratipaal Gopal yamunajina 41 pad vardhini. Learn Shri Yamunashtak in the form of Game along 411 pushtimarg quiz. Shri Vithal Giridharanvar bas kiye, kaun pe jaat mahima bakhani. Daughter of the Lord Surya Sun and sister of Lord Yama God of deaththe goddess is said to have come down from the heavens to bless the world.

ShriYamune par tan man dhan pran vaaro.

Yamunajina 41 Pad

Premke fandke grahiju raakhe nikat, aise nirmol nag mol leene. Psd ko sugam ShriYamune agam aure. Bhanutnaya daya atihi karunamaya, inki kar aas ab sadahi jije, Chaturbhujdas kahe sohi piya paas rahe, joi ShriYamunaji ke ras ju bhije. Param Parmart karat hain sabhanko, det adbhutrup aap jaisi, Nanddas yo 4 dhadkari charan gahe, ek rasna kaha kaho visheshi.

Bhagya sobhagya ShriYamune ju dehi. Ja mukhte ShriYamune yeh naam aawhe, sadak kije yamunajina 41 pad jaye taake, Chaturbujdas ab kahat hain sabanso, taate ShriYamune-Yamune ju chakho. Christmas Trivia and Gift collector.

Patit paavan karan naam lino taran dhad kar gahi charan kahu a jaao, Kumbhandas LalGiridharan mukh nirkhat, yehi chaahat nahi palak laao.

  AGENT VINOD PYAAR KI PUNGI FREE DOWNLOAD

ShriYamune ki aas aab karat hey das. Paryopad kamal tar aur sab chhaad ke, dekh dug kar daya haasyamukh mandini, Ubay kar jor Krishnadas vinti kare, karo aab kripa Kalind giri Nandni. Bahat dhara tan pratichin nutan, rakhat apne urmanju thani. Shri Yamune jag vandini guun a jaat kahu gini. Shesh shahastra mukh yamunajina 41 pad gaavat, paar nahin paavat taahi paavo. Das Paramanand paye aab brujchand, yehi janat sab premgati ke. Ved puran ki baat ye agam he premko bhedh koi na paveh, kahat Govind Shri Yamune ki ja par kripa, sohi Shri Vallabh kul sharan aave.

Chalat tedi hoy let Piyako mohi, in bina rahat nahin ek chinya, Rasik Pritam raas karat ShriYamuna yamunajina 41 pad, mano nirdhan ki he ju dhanya. Jinke guun sunko LalGiridharnpiye, aaye sanmukh taake biraje. Yamunaji na 41 pad Acutetechsolutions Lifestyle.

Return to the Pada index.